Støtdempere + MC-tilhenger + Künzi koker

Sidevogner

12.07.2013

Slutter med import av sidevogner.

Etter en lang årrekke som importør av sidevogner og sykkelsett for ombygging til sidevognbruk (EML. EZS, Squire m.m.) har jeg bestemt meg for å slutte med dette. Årsakene er flere. En hoved årsak er den stadig komplisertere byråkrati hos den registrerende myndighet, både her hjemme og i EU.  

Arbeidet er omfattende: Forhandlinger med kunden om hva han ønsker frem til man blir enige og har kommet frem til en "pakke". Koordinere de forskjellige produsenter/leverandører for å få produsert "pakken". Godkjenning av "pakken" hos f. eks. TÜV i Tyskland (det letter senere godkjenning her). Transport til Norge. Fortolling. Godkjenning i Norge - som ofte medfører diskusjoner og fremskaffing av mange dokumenter. Ergrelser som stresser. Mange spørsmål som krever tid og 8 av 10 forespørsler man legger arbeid i men som ikke blir til noe når kunden håpper av før målgang.

Fortjenesten min har ligget på ca 7% på de siste byggene jeg har levert, da håper jeg at det er forstålig at tiden er kommet til å bruke tid på noe annet.

Nedenfor viste bilder er den siste komplett-ombygging jeg har levert (17.6.13). En av de avanserteste bygg i senere tid. Komplett sykkel modifisering (BMW K1200LT) med hjelperamme, hjul, Achsschenkel-styring, tilleggstank i vognen, varmeapparat, barneseter, hengerfeste, sommertak, stort batteri, lakkering av både sykkel og vogn. Eieren Ronny Olsen Haugefjell (Ambulansesjåfør) var strålende fornøyd. Derved ser jeg en verdig avslutning på tiden som sidevognimportør.

Ronnys_EML_BMW.jpg 

RESERVEDELER til EML og EZS.

For å fortsette servicen til mine kunder vil jeg i tiden fremover skaffe reservedeler til de nevnte merker.

Stahmer- din sidevogn partner fremover.

Dersom du i fremtiden er interessert i å få bygget om en sykkel til sidevogndrift så ta kontakt med:
Zweirad Stahmer,  D-15913 Märkische Heide/OT Glietz,  T.0049 35471 204841, zweirad-stahmer@t-online.de


19.04.11

Feil opplysning i NSK medlemsblad.

I nr. 1/11 skriver Torbjørn Opheim (EML-Norge) noe som er en alvorlig feil. Der kan man lese.....Alle sykler som er førstegangs registrert etter 17. juni 2003 skal være typegodkjent. Og det skal derved ikke være mulig å bruktimportere ombygde ekvipasjer som er førstegangs registrert i utlandet etter denne dato.

Dette er direkte feil!  Muligens har Opheim misforstått noe vesentlig, nemlig at sykler som kommer fra land utenfor EU område (f.eks.USA) ikke omfattes av den europeiske typegodkjenning i og med at de har andre regler for typing. Alle sykler som er registrert i EU (f.eks. Holland, Tyskland, England, Frankrike osv...) etter 17. juni 2003 her EU typegodkjenning og det er derved ingen ting som hindrer import av disse med påbygget sidevogn.

Når man leser hele innlegget av Opheim, kan jeg ikke la være å bemerke at jeg mistenker vedkommende for å ordlegge seg slik at man ved kjøp av sykler med EML utstyr i utlandet - kan få problemer med dokumentasjon for registrering i Norge. Også tidligere har jeg lagt merke til hans formuleringer i den retning, denne taktikk som tyder på å ønske å skremme alle som ikke handler med EML-Norge, er beklagelig.


03.01.2011

Nå er det avgjort !

Det tok sin tid, men nå er diskusjonen om regelverket for godkjenning av motorsykkel med sidevogn avgjort, og det til oss sidevognglades fordel. Saken ble behandlet i veidirektoratet og EU, alle høringsrundene er ferdige og loven er klar.

For dem som ikke kjenner til saken gis det her en kort oppsummering: Høsten 2009 ble det stans i godkjenning fordi en "smart" kontrollant på en trafikkstasjon fant og gravde frem en gammel paragraf som forlangte at motorsykkelfabrikanten skulle gi en godkjenning for at det kunne monteres vogn på motorsykkel typen det vedrørte. Av forstålige grunner kunne ikke fabrikanten (f. eks. Honda, BMW, osv) gi slik godkjenning. Derved ble det stopp.

Det varte altså helt til nå. Nedenfor ser du meddelelsen fra NMCU og utdrag fra lovendringen fra vegdirektoratet.

NYE sidevognforskrifter + hengerfeste forskrift

Tidligere var det krav om at motorsykkelfabrikanten måtte gi vektgarantier ved ombygging til sidevogn og montering av hengerfeste. Motorsykkelfabrikantene ville forståelig nok ikke gi garantier for noe de selv ikke har konstruert og produsert og godkjenning av sidevogner og hengerfester stoppet helt opp.

For et års tid siden satte NMCU og Norsk Sidevogn Klubb seg derfor ned sammen med Vegdirektoratet og fant fram til en enkel og pragmatisk løsning på problemet. Saken ble sendt på høring og alt så greit ut. Så viste det seg at saken også måtte ut på en såkalt "EØS-høring", og EU-byråkratiet brukte urimelig lang tid på å få gjennomført denne prosessen.

Nå er imidlertid den nye forskriften om krav til vektgarantier for godkjenning av sidevogner, triker og tilhengerfester på plass, med nøyaktig samme tekst som NMCU, sidevognklubben og Vegdirektoratet opprinnelig ble enige om. Innholdet går i korthet ut på at totalvekt på sidevognsykler fastsettes ved å legge sammen tillatt totalvekt oppgitt av MC-produsent og tillatt totalvekt oppgitt av sidevognprodusent. Når det gjelder hengerfeste skal det godkjennes dersom MC-fabrikanten ikke eksplisitt oppgir at modellen ikke skal trekke henger. Det må også framlegges skriftlig dokumentasjon med spesifikasjoner fra hengerfesteprodusenten.

Dermed skulle det igjen være mulig å få godkjent sidevognsykler og hengerfester i Norge.

Du finner den nye paragrafen i Kjøretøyforskriften om vektgarantier for sidevognsykler og triker her

Teksten fra vegdirektoratet lyder slik for vogner:

4 C: for motorsykler som ombygges med sidevogn kan største tillatte totalvekt fastsettes som summen av motorsykkelens tillatte totalvekt slik den er garantert av motorsykkelfabrikanten og tillatt totalvekt for sidevognen slik denne er garantert av sidevognprodusenten.

Ut i fra dette kan vi kort sammenfatte følgende: Ved nyregistrering oppgir man maksimal tillatt vekt av sykkelen (f. eks. slik den står i vognkortet) så får man en erklæring fra sidevognprodusenten om maks tillatt vekt på vognen. Disse 2 tall summeres og da har man den nye vekten. Eks. - sykkelens vekt 350 kg + sidevogn 200 kg = 550 kg for det nye kjøretøy.

Utenom disse opplysninger trenger du også attest fra sidevognprodusenten vedr. vognens tomvekt, hjul, osv. dersom motorsykkelen er ombygd med andre gafler og eller hjul må dette også dokumenteres av sidevognprodusenten slik som tidligere.


22.08.08

Endelig slutt på kravet om parkeringsbrems !

En feil ved trafikkstasjonen i Kristiansand medførte at min tålmodighet tok slutt. Saken var den at vi møtte opp med en ny ombygget BMW 1100 GS med EML sykkelsett og EZS Sidevogn. Sykkelen var fra før komplett godkjent av TÜV i Tyskland. I Kristiansand fikk den mangellapp på at den ikke hadde parkeringsbrems, sakkyndige var hyggelig i samtalen men ga seg ikke - viste til direktiv og det ble ikke noe nytt vognkort.

Vi fikk ny termin til den 22. august (ca 6 uker). En telefonrunde med EML, EZS, Stahmer og bladet Gespann resulterte i entydige opplysninger om at parkeringsbrems på MC med vogn ikke er noe krav i EU. Som kjent følger Norge de fleste EU regler når det gjelder kjøretøy.  Nå må jeg si at saken med denne norske parkeringsbremsen ikke er noe nytt for meg - men hittil hadde jeg snakket meg ut av det de få ganger det ble påpekt. Å lage en slik anordning er teknisk krevende og kostbar, pluss at den jo må bli forskjellig fra sykkel til sykkel. Riktignokk fant jeg en "dubbedit" (se lenger nede på siden) på nettet som kunne anvendes men det var ikke sikker om sakkyndige ville godkjenne denne.

Derved kontaktet jeg Vegdirektoratet skriftlig og på tlf.. Der var man usikker og hadde stort arbeidspress, de kunne ikke se på saken med det første. Jeg bare kjørte på og til slutt gikk e-post frem og tilbake med folk jeg kjenner i etaten. I siste liten (21.8.) før visning kom det skriftlige svaret: Det kreves ikke parkeringsbrems.

Saken har den bakgrunn at det kommer stadig nye direktiver, som erstatter tidligere osv. For sakkyndige på stasjonen er det ikke lett å følge med - de finner et par direktiver og der leser de at det skal være parkeringsbrems, mens de ikke har fått med seg direktivet som overkjører dette. Da vi kom til visning i dag ble vi møtt av meget vennlige folk som la seg flat og ba om unnskyldning, vegdirektoratet hadde til og med ringt stasjonen og gitt instrukser. Endelig ble det nytt vognkort og glade eiere av sykkelen.

Dersom noen får dette kravet i fremtiden så noter følgende:

Direktiv 93/14/EØF av 5.april 1993 om bremser for to og trehjulede motordrevne kjøretøyer (det er på 12 sider). Se på DEFINISJONER og fin punkt 2.2.1.2. der sår det på dansk: Parkeringsbremse kræves ikke.

Til saken med denne registreringen hører at sakkyndige insisterte på å prøvekjøre sykkelen. Da ble både eier (Kjell Dahl) og jeg skeptisk. Kan de kjøre sidevogn ? Jo det kunne de og det hører til saken at sakkyndige - en hyggelig dame - hadde 30 års MC erfaring bak seg.

Et sjelden syn - trafikkstasjonens sakkyndige prøvekjørte sidevognsykkelen.

Share on Facebook

© 2020 Maartens Import